Program “Bicikliraj za prirodu” osmišljen je kako bi očuvali ovu prekrasnu regiju i ekosustav budućeg UNESCO 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Zajedno to možemo ostvariti! Osnovali smo organizaciju za upravljanje odredištem Biciklistička staza Europska Amazona (Amazon of Europe Bike Trail DMO), u sklopu koje se dio iznosa tvog odmora koristi za financiranje projekata zaštite prirode u regiji. Rezervirajući sljedeću biciklističku avanturu putem našeg centra izravno pomažeš očuvanju Europske Amazone.

Područje jezgre ekološka je okosnica rezervata. Primarno se odnosi na rijeke, šljunčane i pješčane sprudove i poplavne nizine. Ciljevi i mjere područja jezgre dominantno su usmjereni na očuvanje prirodnih staništa, vrsta i ekoloških procesa, kao i na obnovu područja na koje je regulacija rijeka negativno utjecala.

Utjecajno područje odnosi se na područje uz rijeke, van poplavnog područja. Karakterizira ga mozaik obrađenog zemljišta i sela, kao i manjih odvojenih zona poput jezera, ribnjaka, šljunčara i manjih močvara. Glavne aktivnosti ovog područja odnose se na ekstenzivnu poljoprivredu poput ispaše stoke, proizvodnju sijena, organske proizvodnje, ekoturizma i rekreacije.

Najudaljenije područje, takozvano prijelazno područje, gospodarska i znanstvena je podrška području jezgre. Većina gradova i sveučilišta nalazi se u prijelaznom području, kao i većina od 900 000 stanovnika.

Jedinstveno prirodno blago u srcu Europe

Europska Amazona, odnosno područje prvog svjetskog UNESCO 5-državnog rezervata biosfere, obuhvaća milijun hektara izvanrednih prirodnih i kulturalnih krajolika u kojem rijeke Mura, Drava i Dunav povezuju Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Oko 300 tisuća hektara tvori utjecajno područje i područje jezgre (postojeća zaštićena područja) te oko 700 tisuća hektara prijelaznog područja.

Čekaju te nevjerojatna iskustva

Izbornik