Kolesarite za višji namen

Program Kolesarite za naravo predstavlja naš način, da se tej čudoviti regiji nekaj vrne in se ohranijo izjemni ekosistemi načrtovanega Unescovega petdržavnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava.

Naredimo to skupaj! Ustanovili smo Organizacijo za upravljanje destinacij kolesarske poti Evropske Amazonke, kjer del prispevka z vaših kolesarskih počitnic porabimo za financiranje naravovarstvenih projektov v regiji.
Z rezervacijo vaše naslednje kolesarske dogodivščine pri nas neposredno vračate nekaj naravi Evropske Amazonke.

Osrednje območje (cona) je ekološka hrbtenica rezervata. Pokriva predvsem reke z gramoznimi in peščenimi bregovi ter z njimi povezane poplavne ravnice. Cilji in ukrepi v osrednjem območju se nanašajo predvsem na ohranjanje naravnih habitatov, vrst in ekoloških procesov ter na obnovo odsekov, na katere je rečna ureditev v preteklosti negativno vplivala.

Varnostno območje (cona) obsega območje ob rekah zunaj poplavnih ravnic. Zanj je značilen mozaik obdelovalnih zemljišč in vasi, vsebuje pa tudi nekaj manjših samostojnih območij, kot so rečna jezera, ribniki in gramoznice ter manjša mokrišča. Obsežno kmetijstvo, kot so paša goveda, pridelava sena, ekološka pridelava, trženje lokalnih produktov, ekološki turizem in druge oblike rekreacije, so nekatere ključne dejavnosti na tem področju.

Najbolj oddaljeno, tako imenovano prehodno območje ali cona zagotavlja regionalno gospodarsko in znanstveno podporo varovalnemu območju. Večina mest in univerz se nahaja na tem območju, ki predstavlja tudi dom večine od 900.000 ljudi, ki živijo v TBR MDD.

Edinstven zaklad v osrčju Evrope

Evropska Amazonka obsega 1 milijon hektarjev izjemnih naravnih in kulturnih pokrajin, kjer tri reke Mura, Drava in Donava povezujejo Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo. Na tem območju se nahaja prvi svetovni biosferni rezervat Unesca na območju petih držav. Obsega približno 300.000 hektarjev osrednjih in varovalnih pasov (obstoječe omrežje zavarovanih območij) in približno 700.000 hektarjev prehodnih con.

Čakajo vas neverjetne izkušnje

Meni