Biciklistička ruta Evropski Amazon vas poziva na nezaboravnu avanturu duž reka Mure, Drave i Dunava. Možete da biciklirate više od 1,250 km kroz UNESCO-ov prvi svetski Rezervat Biosfere u pet zemalja, gde možete da otkrijete prirodne rečne pejzaže netaknute lepote, plavnih šuma i prelepih kulturalnih pejzaža i sela. Na raspolaganju je 27 etapa koje nude jedinstvene znamenitosti, raznolike aktivnosti i iskreno gostoprimstvo koje ćete kao uspomene nositi u srcu zauvek. Rezervišite vašu sledeću biciklističku avanturu kod nas i takođe dajte prirodi nešto zauzvrat. Ponosni smo što doniramo deo prihoda od rezervacija, programima za očuvanje prirode u regionu.

Činjenice o biciklističkoj stazi Amazon Evrope

 • Preko 1,250 km biciklističkih staza na Severnoj i Južnoj ruti kroz 27 etapa, 11 na Severnoj i 16 na Južnoj ruti.
 • Bicikliranje kroz UNESCO-ov prvi svetski Rezervat Biosfere Mura – Drava- Dunav u pet zemalja, koji se prostire na skoro milion hektara.
 • Tri reke Mura, Drava i Dunav čine najveći prirodni rečni sistem u Centralnoj Evropi.
 • 5 zemalja : Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija
 • Početna tačka: Murek, Austrija (blizu Graca)
 • Završna tačka : Mohač, Mađarska (blizu Pečuha)

Nezaboravna Iskustva

Pored bicikliranja, možete učestvovati u:

 • vožnji kanuom, raftingu i plivanju,
 • istraživanju prirode, posmatranju ptica, jahanju
 • izletima u oblasti kulture, šetnje sa vodičem i festivali u gradovima i selima,
 • opuštanje u brojnim banjama,
 • degustacija lokalne izvorne kuhinje, poput tipičnog gulaša, ribljeg paprikaša, gibanice ili bregi pita,
 • i pre svega, uživanje u srdačnom gostoprimstvu lokalnog stanovništva usput.

Puna usluga za bicikliste

Za ugodnu biciklističku avanturu, biciklistička staza Evropski Amazon ima svoj servisni i rezervacioni centar, gde klijenti mogu rezervisati svoje objedinjene pakete biciklističkih odmora.

Paket uključuje:

 • vrhunski savet iskusnog i kompetentnog tima,
 • jedinstveno individualno planiranje i rezervisanje putem internetskog sistema rezervacija staza,
 • smeštaj u najbolje ocenjenim lokalnim hotelima i prenoćištima sa doručkom, polupansion sa fokusom na lokalnu kuhinju,
 • praktične usluge, kao što su prevoz prtljaga, usluge prevoza i povratak do početne tačke,
 • posete najinteresantnijim lokalnim atrakcijama i iskustvima, kao što su festivali, sa privlačnim i iznenađujućim ponudama staza.
 • Bezbednost zagarantovana : sve ponude za putovanja u skladu sa Direktivom EU 90/314/EEC.

Zašto Amazon Evrope?

Naziv „Evropski Аmazon“ predstavlja područje tri prekogranične reke, Muru, Dravu i Dunav, i uvedeno je da bi ojačalo očuvanje jedinstvenih rečnih pejzaža. Iako na svetu postoji jedan Amazon, Mura-Drava-Dunav je, bukvalno, uporediva sa Amazonom. Naziv se najbolje može razumeti ako se ušće Dunava u Dravu i Park prirode Kopački rit posmatra iz ptičje perspektive. Pore toga, kada ste u tom području i na samoj reci imate snažan osećaj da ste u pravoj Amazoniji. Ime takođe sugeriše da ove dve reke i njihove poplavne ravnice predstavljaju najraznovrsnija biološka područja u Evropi. Ideja o biciklističkoj stazi Evropski Amazon je počela da se formira pre deset godina s ciljem povezivanja očuvanja reka sa održivim regionalnim razvojem koji bi doneo i ekonomske koristi lokalnim zajednicama Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav u pet država.

Mreža posvećenih lokalnih i regionalnih aktera formirana je uz podršku međunarodnih organizacija WWF, Euronatur, Revital i Trail Angels, a koncept biciklističke staze je razvijen u konsultacijama tokom 2015. i 2016. 2018. godine, implementacija projekta. Biciklistička ruta Evropski Amazon započeta je pod vođstvom Iskrive, Instituta za razvoj lokalnih potencijala (Slovenija), finansiranog od strane Interreg transnacionalnog programa Dunav. Saradnjom pet zemalja, projekat predstavlja cilj prekogranične saradnje u korist prirode i ljudi.

Rezervati biosfere

Rezervati biosfere su područja od biološkog značaja za održivi razvoj, naznačena u okviru UNESCO-vog programa Čovek i biosfera. Cilj rezervata biosfere je održavanje ekosistema i podsticanje obrazovanja, istraživanja i nadgledanja, dok istovremeno razvija region na održiv način koji donosi korist ljudima i prirodi.

Svetska mreža rezervata biosfere UNESCO-o trenutno broji 701 lokalitet u 124 zemlje širom sveta, uključujući i 21 prekogranični lokalitet. Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u 5 zemalja je u većem delu smešten u Evropski Amazon, i to je prvi rezervat biosfere na svetu uspostavljen u pet zemalja. Osnivanje ovog rezervata biosfere ima za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi duž područja i omogućavanje ravnopravne podele koristi, istovremeno štiteći prirodna područja i upravljane ekosisteme. Biciklistička staza Evropski Amazon je prvi zajednički inovativni pristup ekonomskom razvoju na nivou pet zemalja, koji teži da bude socijalno, ekološki i ekonomsko održiv za ovo veliko područje.

Organizacija za upravljanje destinacijom Biciklistička ruta Evropski Amazon (DMO)

Organizacija za upravljanje destinacijom Biciklističkih ruta Evropski Amazon (DMO) je mreža uključenih organizacija koje su udružile svoje snage kako bi osigurale dugoročno funkcionisanje Biciklističke rute Evropski Amazon, kao međunarodnog turističkog proizvoda. Glavni cilj DMO-a je stvaranje ekonomskog i ekološkog okvira za održiv uspeh Biciklističke rute AoE.

Odgovornosti DMO -a Biciklističke rute Evropski Amazon:

 • razvoj i upravljanje turističkim proizvodom Biciklistička ruta Evropski Amazon,
 • marketing Biciklističke rute Evropski Amazon,
 • upravljanje kvalitetom Biciklističke rute Evropski Amazon,
 • implementacija Programa Bicikliraj za prirodu.

Vizija: Biciklistička ruta Evropski Amazon je najpoznatija biciklistička ruta na duge staze u Evropi sa mogućnošću rezervacije, koja nudi odgovorno putovanje radi otkrivanja jedinstvenih rečnih pejzaža duž Mure, Drave i Dunava.

Misija: Naša misija, zasnovana na UNESCO-vom Rezervatu Biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja, je da se Biciklističkom rutom Evropski Amazon otvore nove perspektive održivog razvoja u područjima rečnih pejzaža, povezujući odgovoran turizam sa očuvanjem prirode: – kombinovanje biciklističkog životnog iskustva sa dobro definisanim doprinosima za očuvanje prirode sa programom Bicikliraj za prirodu – pionirski ekološki, ekonomski i socijalno održivi razvoj – uključivanje i osnaživanje lokalnih zajednica da neguju i da se zalažu za očuvanje svoje okoline i da budu partneri u stvaranju poslovnog modela održivog turizma -zalaganje za jedinstvene rečne pejzaže UNESCO-ovog Rezervata Biosfere u pet zemalja Mura-Drava-Dunav i dugoročno pridonošenje njihovoj zaštiti i očuvanju.

Upoznajte članove DMO Biciklističke rute AoE:

WWF Austria – World Wide Fund for Nature Austria

Balaton-felvidéki National Park Directorate

West Pannon Regional and Economic Development Public Non-profit Ltd.

Public Institution County Development Agency of Osijek-Baranja County

WWF Adria – Association for the Protection of Nature and Conservation of Biological Diversity

Tourism Board of Međimurje County

Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Foundation

Municipality of Apatin

Municipality Velika Polana

Public institution for the management of protected parts of nature and ecological network of Virovitica-Podravina County

Koprivnica-Križevci County

Varaždin County

City of Sombor

Tourism Association Region Bad Radkersburg

Trail Angels GmbH

Iskriva, Institute for Development of Local Potentials

AoE BT regioni koji sarađuju:

Podržavaju nas nacionalni turistički odbori:

 
 
 
 
Изборник