„Bicikliraj za prirodu“ je naš način da se vratimo ovom prelepom regionu i održimo izvanredne ekosisteme UNESCO-vog Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja.

Hajde da to uradimo zajedno! Osnovali smo Organizaciju za upravljanje destinacijom Biciklistička ruta Evropski Amazon, gde se deo doprinosa sa vašeg biciklističkog odmora koristi za finansiranje projekata očuvanja prirode u regionu. Rezervišući novu biciklističku avanturu kod nas, direktno nešto vraćate Evropskom Amazonu.

Zona jezgra je ekološka okosnica rezervata. Primarno pokriva reke šljunkovitim i peskovitim obalama i povezanim poplavnim ravnicama. Ciljevi i mere u zoni jezgra su pretežno usmereni na očuvanje prirodnih staništa, vrsta i ekoloških procesa, kao i na obnavljanje deonica na koje je regulacija reka u prošlosti negativno uticala.

Tampon zona obuhvata područje duž reka izvan poplavnih područja. Karakteriše ga mozaik obrađenog zemljišta i sela , a sadrži i neke manje odvojene zone poput jezerca, ribnjaka, šljunčara i manjih močvara. Ekstenzivna poljoprivreda kao što je ispaša stoke, proizvodnja sena, organska proizvodnja, marketing lokalnih proizvoda, ekoturizam i drugi oblici rekreacije su neke od ključnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Najudaljenija , takozvana tranziciona zona pruža regionalnu, ekonomsku i naučnu podršku tampon zoni. Većina gradova i univerziteta se nalazi unutar ovog područja, koje je takođe dom većine od 900.000 ljudi koji žive u TBR MDD.

Jedinstveno blago u srcu Evrope

Evropski Amazon se prostire na milion hektara izuzetnih prirodnih i kulturnih pejzaža, gde tri reke Mura, Drava i Dunav povezuju Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Ovo područje je domaćin prvog svetskog UNESCO-ovog Rezervata biosfere u pet zemalja. Obuhvata oko 300.000 hektara jezgra i tampon zona (postojeća mreža zaštićenih područja ) i oko 700.000 hektara prelaznih zona.

Neverovatna iskustva čekaju

Изборник