Vodič za Biciklističku stazu Evropski Amazon olakšava istraživačima Evropskog Amazona uz reke Muru, Dravu i Dunav otkrivanje svih znamenitosti koje područje nudi.

Vodič pruža pregled 11 etapa severne rute i 16 etapa južne rute, kao i karte i kratke sažetke etapa koje opisuju ključne atrakcije. QR kodovi sa pristupom on-line informacijama, dodatno opisuju svaku etapu.

Ovde možete preuzeti svoj vodič:

Изборник